Sundborns kyrkas historia

Vapenmålning. Bergsmannen Christopher Olofsson Gyllenknosters, Sundborns kyrkas tillskyndare, sköldmärke enligt kung Gustav II Adolfs brev 1621.

Skylten

Det är de driftiga bergsmännen som i början av 1600-talet ser till att Sundborn får en egen kyrka. Innan dess måste man ta sig ända bort till Svärdsjö kyrka.

Den första kyrkan här invigs 1623 och kallas Heliga Trefaldighets Kapell. Den nuvarande röda korsbyggda träkyrkan uppförs 1755 på samma plats. Klockstapeln intill, från 1707, tillhör den ursprungliga kyrkan. Klockstapeln har tre klockor vars klanger är en del av byns identitet. I nordost ligger ett f.d. begravningskapell från 1855, i form av ett vitrappat klassiskt tempel, med dekorationer av Carl Larsson.

Kyrkväggarnas rödfärgade ålderdomliga näbbspån, takets svarttjärade spån, grundens gråsten och kyrkans uttrycksfulla dörrar och fönstersnickerier, bidrar till kyrkans kulturhistoriska värde.

Områdets vackra läge vid Toftans strand lockar många besökare.

Fler bilder

Gravkapellet vid Sundborns kyrka – Foto: Sundborns församling
Gravkapellets insida – Foto: Sundborns Församling