Kontakt

Arbetsgruppen som har jobbat med Kulturstråk är:

Lars Ingelström – projektledare, Caroline Edman – Carl Larsson-gården, Anna-Karin Öhberg, Agneta Göransson och Klas Frieberg (023-490678, klas.sundborn(at)gmail.com).

Arbetsgruppen tar tacksamt emot alla synpunkter och förbättringsförslag framledes.

Huvudman och finansiering:

Sundborns Sockenråd med Britt Källström som ordförande, är huvudman för projektet som har finansierats via Kommundelsutvecklingspengar från Falu kommun (KDU-medel) 2015 och 2016. Sundborns Hembygdsförening stödjer också projektet.

Fakta, reflektioner, idéer och support:

Lena Engkvist, Leif Kihlström, Marit Frieberg, Kerstin Andersson, Jerker Dahlström, Gunnel Nordin, Daniel Isaksson, Karin Ericsson Mogensen, Marianne Nilsson, Birgitta Persson, Maj-Britt Ernström, Ann-Christine Wiborgh samt skolbarn i Sundborn.

Adam Moll, byggnadsantikvarie på Dalarnas Museum samt Olle Lind på Länsstyrelsen Dalarna.

Ulwa Neergaard vars bok ”Carl Larsson – Signerat med pensel och penna” är basen till texterna om CL:s målningar i Sundborn.

Grafisk Manual:

Titti Lorentzson Grafisk Form

Layout:

Peter Wetterberg – Typografitti, Håkans kartor  – kartmaterial

Översättning (i alla fall det som är korrekt översatt):

Colin Gordon

Hemsidor:

Mats Ingelström – webbutveckling, Klas Frieberg – hemsidor

Bilder:

Sundborns Hembygdsförening, Carl Larsson-gården, Trafikverkets Jan-Olof Montelius, Leif Kihlström, Lantmäteriets Historiska kartor och Dalarnas Museum.