Sundbornsbyns badhus och tvättstuga

Sundborns badhus intill Sundbornsån – bild från tidigt 40-tal – Foto: Ture Engkvist

På 1930-talet saknar de flesta invånare i Sundborns kommun bad- och tvättmöjligheter i hemmen. Därför bildas Sundbornsbyns badhusförening u.p.a. den 31 juli 1936, i syfte ”att i Sundbornsbyn, Sundborns socken, uppföra badhus för tillhandahållande av bastubad och andra varmbad för ortens befolkning”.

Föreningen låter uppföra badhuset och det står färdigt i februari 1937. Några år senare bildas en tvättstugeförening i Sundborn, som våren 1942 frågar badhusföreningen om man kan få bygga till badhuset med en tvättstuga. Så sker, och byggnaden får den utformning som den har än idag.

Tvättstugan, med sin då moderna utrustning, blir betydelsefull i byn, särskilt för Sundborns kvinnor, som i de flesta familjer är de som ansvarar för hushållens tvätt.

Tvätteriet upphör 1995, men badhusföreningen lever vidare och fortsätter oförtrutet att anordna härliga ångbastubad varje fredag (dock ej under sommaren).