Sundborns kyrka

Foto: Mats Ingelström

Under Carl Larssons konstnärliga ledning 1905 målades och dekorerades kyrkorummet för att sprida glädje, hemtrevnad och feststämning – Johannes Döparen av Carl Larsson – Foto: Mats Ingelström

Sundborns kyrka – ett levande rum – en helig plats

Världen och livet innehåller många avskilda platser för eftertanke – parker, särskilda offentliga rum, kyrkor och ”vrår” i hemmet. Gemensamt är att de är gläntor och levande rum som hjälper oss att bryta vardagens flöde och öppna för ett djupare perspektiv på livet.

Man kan kalla dessa platser för heliga platser, särskilt när man ser att många leder vår medvetenhet till eftertanke och andlighet. De hjälper oss att stanna upp i våra inre tankar. Den heliga platsen hjälper oss
att vara mer närvarande genom att föra oss ut ur vardagens brus och reflektera över vår längtan, undran, sorg och glädje.

Välkommen in i kyrkan.

Ta vara på dina egna heliga platser!

Klicka HÄR  för att se en film från Sundborns kyrka.

Carl Larssons gravsättning 1919 – Foto: Carl Larsson-gårdens fotosamling
Carl Larsson – Sundborns gamla kyrka, akvarell 1896